kontakt

REDWOOD SP. Z O.O.

Adres:

ul. Fabryczna 18
57-256 Bardo
Telefon 32 450 07 97
biuro@red-wood.eu
www.red-wood.eu

Dane finansowe:

KRS 000047533
REGON 022256946
NIP 887 180 68 80
Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał Zakładowy 600 000,00 zł wpłacony w całości