Dofinansowanie

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw

Działanie 1.1: Inwestycje dla przedsiębiorstw SCHEMAT 1.1.E „Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat”

Tytuł projektu: Wdrożenie nowej technologii produkcji palet drewnianych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013